Zondag – Weinig of geen nieuws deze laatste dagen. Van medevoeren naar Duitschland hoort men hier of in de omliggende dorpen voor het oogenblik niets. Prijzen van den dag   Petrol              8,00 fr. de liter                       vroeger            fr. 0,16 Tarwebloem    4,20 fr. de kilo                        “    “                fr. 0,36 Sunlight          8,80 fr  de doos(4 stuks)       (…)