Oostenrijk verklaart Servië den Oorlog.
Intusschen is gebleken, dat Rusland zich op het standpunt stelt, dat bovengenoemde eisch van het ultimatum een aanslag is op de onafhankelijkheid van Servië, dien Rusland, als beschermer van de Slavische Balkanstaten niet kan toelaten, alsmede dat Oostenrijk besloten is om zich door het gevaar van een oorlog met Rusland er niet van af te laten houden, tegenover Servië, zijn gang te gaan. Rusland begint nu tegen Oostenrijk-Hongarije te mobiliseren. Geruststellende verklaring van de Russische regeering aan de Duitsche ten opzichte van de mobilisatie. Telegrammen verwisseling tusschen Tsaar en Keizer: ‘Geen reservist opgeroepen, geen paard gerequireerd’.