Telegram van den Keizer aan den Tsaar, waarin hij meedeelt, dat hij bemiddelend optreedt, maar niet voor de gevolgen kan instaan, als Rusland mobiliseert.

Sir Edward Grey deelt aan den Duitschen gezant te Londen mede, dat Engeland zou meevechten, indien Duitschland en Frankrijk in den oorlog zouden worden betrokken. De Duitsche Rijkskanselier doet het voorstel dat Engeland onzijdig zou blijven, op voorwaarde dat Duitschland Frankrijks grondgebied in Europa niet zal aantasten en na den oorlog België ongerept zal zijn. Dit voorstel wordt door Grey stellig afgewezen.