S morgens van den 29 Augustus met ons werk gedaan was, want ik had een gespan gekregen van de chariot. Ik Franken waren dus conducteur van de chariot en de Fourier Turwin zou hem begeleiden en nog Van de Stock en Jaspar, drie walen: Ik was in de stad gegaan om een pakje sigaretten te koopen. Ik ging in eenen winkel binnen, want ik had cigaretten zien liggen. Marilants, ik bestelde er mij een pakje en de vrouw zegde ge komt niet toe. Ik had 0,30f op de toeg gelegd en er stond daar nog al een bejaard vrouw binnen. Ik zegde dat ik niet meer geld had, want dat was gansch mijne schat die ik bezat: Die vrouw die daar binnenstond, had waarschijnlijk wel verdriet, dat ik maar zij weinig bezat, en zegde iets tegen madame van den tabakwinkel en die vrouw vroeg dat ik met haar wilde mede gaan. Ik nam haar aanbod aan en ik zag weldra dat ik bij een coiffeur trad, eerst word mijnen grooten baard geschoren en dan word mij een goed eetmaal voorgezet, dat ik mij goed deed smaken. Ik zegde dat ik terug moest naar de Kazerne, maar zij en haar zoon, die gebrekkig was, ging mede naar de Kazerne, waar zij aan den Komandant vroeg dat ik van den nacht mocht gaan slapen bij die brave menschen maar elaas. Hij zegde dat er geen enkel soldaat s’nachts de Kazerne mocht verlaten. Maar ik mocht toch terug mede gaan, maar moest om 9 uren terug in Kazerne zijn. Die brave vrouw vertelde mij dat zij fier was dat haar man, en drie zoonen in het Fransche leger waren; juist haar kreupelen zoon en twee dochters die nog t’huis waren. Zoo verliep mijn dag goed en ging in de Kazerne slapen. Ik gaf mij ten ruste bij mijne paarden. Het kost zoo wat 12 uren s’nachts geweest zijn dat wij allen gewekt werden zonder geluit, en ging daar rap van stapel dat wij al om 1 uren buiten Laon waren en den march ging nog al rap, langs bergen en zelfs hooge bergen. Het ging nogal moeilijk want wij hadden geen trein, juist eenen ijzeren blok om voor het achterste wiel te leggen. Zoo hadden wij al eenige kilometer afgelegd dat offecier Lt. Bremes kwam zeggen dat wij naar het dorpje Cery moesten rijden daar kwamen wij van 4 uren aan, dus weer 50 Km afgelegd.