Ja den nacht was kort en om 4 uren s’morgens van den 31 Augustus er wier seffens café gedronken en brood uitgedeeld en weg waren wij. Ja zelf een grooten etappe van eene goede 40 Km. Zij hadden ons komen zeggen dat wij ons van achter de collonne moesten houden en dat we naar Chateaux-Thiery moesten. Wij zagen onder weg vele Fransche troepen en vele autos en kannonen van alle kaliber. Wij trokken groote bosschen door en hooge bergen en stijle afgronden dat rijden mooilijk maakte om 11 uren hadden wij een uur répos want het stof lag zoo op onze afgescheurde kleederen ik zat zelf in mijne bloot hoofd te rijden, ik had juist een soldate vest aan die ik gevonden had. Ja ik had nog mijn flouren boere broek aan en sloefen en Fransche getten. De collonne zet zich weer in beweging en tegen 7 uren s’avond waren wij in Chateaux-Thiery: Wij gingen bivak maken op eene grooten weijde juist buite de stad waar houtstapels waren aangebrachten; de paarden werden allen met vijftien in getal vast gemaakt en er moesten 7 man de wacht op en 6 man aan de canons: zoo kosten wij is een lekker glaasje wijn en zelf champagne drinken want drinken was hier voor geen geld enfin wij hadden geen geld, er werden aan elken soldaat tabak en sigaretten uitgedeeld. Wij begaven ons te rusten want de officieren hadden ons een grooten en mooilijken tocht voor gelegd en gingen weldra ons te slapen leggen. Ik sliep in eene afspanning op strooi en was weldra in een diepen slaap