Naar Oost-Pruisen hebben de Duitschers belangrijke versterkingen aangevoerd, waarmede generaal Von Hindenburg bij de Masurische meren de Russen verslaat. 92000 krijgsgevangenen. Het gevolg van dezen slag is, dat de Russen Oost-Pruisen moeten ontruimen. Turkije mobiliseert.