Bij St Quentin vallen de Fransche strijdmachten het leger van Albrecht Von Wurtemberg dat ten zuiden van Mézières over de Maas was getrokken, over die rivier terug te drijven. Maar de Duitschers krijgen versterking en in verband ook met den tegenslag der Franschen bij Rethel, werpen zij deze opnieuw over de Maas. Het fort Ayvelles, in den rug van deze troepenmacht is gevallen. Montmedy is gevallen en de bezetting gevangen genomen. Givet is gevallen.

De kroonprins, die het zwaar te verantwoorden heeft gehad, vordert in de richting van de Maas. Het leger van Von Kluck trekt Amiens binnen.