In het Oosten zijn de Russen die Krakau zijn genaderd en ook de passen in de Midden-Karpathen heben bezet, er blijkbaar op uit, de Oostenrijkers in het Zuiden om te trekken en daardoor terug te drijven, ten einde een aanval op Siberië en zoo mogelijk op Weenen uit te voeren, dat voor alle zekerheid al in staat van verdediging is gebracht. Zoover komt het echter niet. De Duitschers hebben een leger in Siberië verzameld. Dit leger rukt tezamen met het Oostenrijksche dat zich bij Krakau heeft hersteld, door Zuid-Polen en Galicië naar het Oosten op.

De Duitsche kruiser “Emden” houdt in de Indische Oceaan onder de Britsche koopvaarders huis.