Wij Coopman, Karel, handelden als gevolg aan den kantbrief nr 1619 in dato van 21 september 1914 van den Heer Prokureur des Konings te Antwerpen uitgaande, melden dat Marx, Philippe, koopman in meubelen, geb. te Keulen den 31 December 1871, wonende te Kerkstraat 68/2 het land verlaten heeft den 6de september 1914 en sindsdien in de stad niet meer is teruggekeerd. Hij verblijft thans te Holland, Domburg, Heerenstraat 35.

In zijn afwezigheid worden zijne zaken bestuurd door de genaamde Winne, Alfonsina, geboren den 13 februari 1890, woonende te Borgerhout, Reuzenstraat 5. Zij is echtgenoote van Claessens, Louis, bankbediende. De vrouw is sinds jaren in dienst bij Marx. Zij beheerdt deze inrichting met toelating der ‘Commision des intérets des étrangers.

De inventaris is gemaakt. De heer advokaat Jacobs, Joseph, wonende Lange Leemstraat 74 is aangesteld als curateur der zaak Marx door de militaire overheid te Antwerpen.

Waarvan akte den 25 september 1914

Get. Coopman