Russische afdeelingen rukken over de Karpathen in Hongarië (*), o.a. in het komitaat Maramaro binnen. Het Indische expeditiekorps wordt in England ontscheept. Een zeppelin verschijnt boven Warschau.

 

*nota redactie: Hongarije