Het was dan den 29e October en om 10 uren ’s morgens kwam er bevel dat wij terug naar Oostkerke moesten positie nemen recht van dorp; ik moest conducteur blijven nu kregen wij regelmatig munitie van den transport en wij moesten met onze paarden vlak voor dorp Lampernisse in een afgeschoten pachthof staan. De Duitscher vuuren veel op de dorpen Lampernisse, Oostkerke, Pervijse , Caeskerke, St Jacobskappel, Oudekappel, Nieuwcappel, en natuurlijk veel op de stad Dixmuide want daar komen de projetielen op gelijk nagelsteenen. Wij bleven daar in Lampernisse zonder erg gevolg tot den 3 November.