De laatste dagen van het verblijf der Burgerwacht te Deurne had ik een brief gereed gemaakt om de overste van het Duitsche leger te hand te stellen indien wij bij verrassing moesten overvallen geweest zijn. Het gedacht was in mij opgekomen toen ik las in de dagbladen dat de Burgerwacht van St. Truiden gelast was voor de orde in de stad te zorgen. Gelukkig heb ik van onderstaande brief geen gebruik moeten maken.