Het feit heeft plaats gehad den 25 December 1914.
Gezien en toegestuurd aan den heer proc. Des Konings.
Antwerpen den 31 December 1914
Ten jaren 1914- 25- December om 4 uur ’s namiddags .
Wij, Strauwen Benedict adjt. Commis. ontvangen der agenten Weyler Karel en Hendrickx Jan
het volgend verslag in het vlaamsch: ”

Wij brengen voor u eene troep jonge knapen , dewelke in het huis der no- 9 der Twaalfmaandenstraat dat door bommen erg beschadigd is en
onbewoond, met op het schutsel te klimmen binnen waren gedrongen en er pakjes stekjes en cigarettenpapierboekjes hadden gestolen. Ook hebben ze kleine ruitjes in de Beurs
kapot geslagen en het lood waarin zij ingezet zijn gestolen.

Diens volgens onderhooren wij:
1) De Lelie Jan ( z.k.) die in het vlaamsch verklaart: “Ik heb niets gedaan maar mijn broeder Theodoor heeft de ruiten in de Beurs ingeslagen en lood gestolen. Hij heeft ook in de
twaalfmaandenstr. stekjes en cigaretteboekjes gestolen.”
2) Van Landeghem Frans (z.k.): “Ik heb niets gestolen .ik heb drij pakken stekjes van Brillo Michel voor 1 cent gekocht. Van de Leur die een houten been heeft, heeft er mede de ruiten ingestampt, hij kan dat been uitvijzen. Hij heeft ook lood afgetrokken.”
Van Landeghem bezit 3 doozen stekjes( ongeveer 25 stekjes op een stuk papier).
3) Brillo Michel (z.k.): “Ik heb stekjes gestolen. Het houten been heeft de ruiten ingeslagen. Ik heb ook mede lood afgetrokken.
4) Brillo August( gezegd Gustaaf)/z.k.): “Het is mijn broeder die het lood heeft afgetrokken. Ik heb het bijgehouden.”
Deze jongen heeft eene klak vol stukjes lood.
5) Timmerman Karel (zk.):  “Ik heb niets gedaan, het is mijn broeder Frans die de ruiten kapot geslagen heeft en het lood afgetrokken. Hij heeft een volle klak bij maar hij heeft
kunnen vluchten.”

De vijf bovengemelde jongens werden voor ons door de agenten gebracht.

Wij laten te huis halen:
6) van de Leur Edmond (z.k.): “Ik heb twee ruiten ingeslagen en stukken lood afgetrokken en aan de Lelie Theodoor gegeven.
7) Timmermans Frans ( z.k.): “Ik heb ook lood afgetrokken” (stukjes lood werden ook in zijn bezit gevonden)
8) Verschaeren Albert( z.k.): “Ik heb niets gedaan maar de Lelie Theodoor is er mede begonnen de ruiten met zijne blok ingestompt.”

9) De Lelie Theodoor (z.k.) deze loochent alles , maar wordt door al de andere jongens beschuldigd.
Wij hebben de ouders laten roepen , verwittigen en de kinderen vermaand. In de Beurs zijn er 96 ruiten gebroken.