Den 28 December moest ik niets doen en vroeg aan den kommendant van naar Mr Morels te mogen gaan en stond gewillig toe. Ik kwam aan de Villa August en belde, wie er kwam open doen was Mijnheer zelf. Hij vroeg war ik kwam doen. Ik zegde dat ik de schoonzoon was van Lucie en Mijnheer nam seffens mijne hand vast en moest binnen komen in de keuken. Ik kwam in de keuken waar Madam Judith, Blanka, en Tante aan de tafel zaten en Mijnheer zegde van kennis te maken met allen en dat ik wel gekomen was. En moest natuurlijk over gansch de famillie vertellen. Ik moest seffens aan de tafel bijschuiven en eten, ja eten kost ik niet genoeg van Mijnheer Morel; hij zegde van het middag maal te nemen met hun, ik zegde natuurlijk dat ik op den appel van 12 uren moest zijn, Maar Mr Morel ging met mij seffens naar de komendant en vroeg hem dat ik altijd mocht komen zoolang ik in De Panne verbleef voor eten en zelf vroeg hij voor daar te slapen; Maar slapen kost onze komendant niet toestaan. En zoo ging ik met Mijnheer naar de Villa terug, naar het middag maal vroeg Tante voor een kaartje te trekken en ik Blanka, Mijnheer en Tante speelden een partij wisth. Zoo ging onze Zondag rustig om.