Den 23 en 24 Januarie was het koud en ging nog een bezoek brengen bij Mr Morels.