Den 30 Januarie was Zondag. Er kwam een orde dat wij seffens moesten marcheeren om een prisse d’arme uit te oefenen op de places, want De Vleminks en Jef Wouters waren al uit den Ociaan  gekomen, want hunne blessuur was niet erg. We dachten dat is voor die twee te decoreeren, ja het was waar maar voor ons groot verschiet, riep den Franschen Generaal den soldaat De la basculle af voor de grootste onderscheiding die bij het Fransch leger is, voor moed en zelfopofferingen en het voorbeeld te geven aan zijn Fransche strijdmakkers. De Rosse De la basculle stond daar van Godsgenade geslagen en ook al de offecieren en soldaten, Ja hij was gaauw zijn straf kwijt. Tegen den avond moesten wij spoedig naar Oost Vleeteren, dat was 22 km rijden tot dat wij in het vernoemde dorp waren. Ons Batterie ging op de Rout naar Reninghe zoo een 20 tal minuuten rijden kwamen wij aan een groot pachthof, waar wij eenige minuten vertoefden en gingen ons kanons zoo een 200 tal meter voor het pachthof posietie nemen. En gingen dan met de paarden en avond trains naar het pachthof, het was al 11 uren s’nacht. Er wordt niet geschoten en sliepen zeer goed.