Het was den 27 Januarie kaizers feestdag en ze zouden op dien dag een aanval willen doen.