Den 26 Januarie hoorden wij van ’s morgens de kanonnen bulderen en wij dachten aan onze kanonnier die geen beschut of niets hadden juist de hoogte van den ijzerweg.