Den 27 Januarie begon alles zoo hevig te beschieten dat hooren en zien vergingen, de Fransche Zouaven deden een groot attaq dat ze de Duitscher uit de 1e en 2e lijn verdreven en hem schrikkelijke verliezen toebrachten en dat duurde zoo tot den 28 Januarie; Onze batterie deed wonderen van de Duitsche vuurlinie te beschieten. De laatste uuren kreeg ons batterie te verduuren het 1e stuk kreeg vlak een prochitiel (nvdr: projectiel) op den affuit van kanon die er een groote schreef in maakte. Maar drie obussen vielen bijna op de manschappen en de soldaten. De Vleminck en Jef Wouters werden licht gewond en werden seffens naar Hospitaal Ociaan vervoerd. We zagen ook honderden en honderden Fransche soldaten naar den Ociaan brengen. Ja zelf was er iets op het front te Nieuwpoort gebeurd. Den soldaat De la bascul was aan sneuven in de huizen en kwam te rechten bij de Fransche Zouaven in den tranjé en dronk met hem een goed glaasje Rhum en terwijl brak 6 attaq uit en De la basculle moest mede naar den asseaux. Hij had een geweer en benoodigheden aangetrokken van een dooden soldaat en weg was hij zonder drallen en doodde menige Duitscher en was zoo raasachtig dat ze hem bijna niet meer kosten tegen houden en als den attaque gedaan was kwam hij gansch afgemat aan de batterie en kreeg van den kommendant acht dagen cachot om zijne batterie te verlaten in geval dat er te werken viel; Maar ons kapper wist niets van zijn dapperheid, zoo was alles geklonken.