Den 29 Januarie vertrek Judith en Blanka naar Tante naar den Engelsche secteur waar de Canadeezen lagen om trachters Tantes zoon te zoeken, ik heb ze niet meer gezien vermits ons verblijf van korten duur zal zijn, om 8 uuren s’avond moesten wij de Batterie gaan halen en we kosten nog den nacht goed slapen.