Den 1 Januarie 1915 moest ik de wacht aan zee op gaan voor 24 uren. Onze kanonnen stonden met de vuurmonden naar zee gericht en bevonden ons recht van La Panne Bains bijna tegen het Hospitaal “Ociaan”, waar vele onser soldaten lagen te kreunen van pijn die den vuilen Duitsch had aangedaan; Ja Mijnheer Morels kwam eens zien hoe wij het daar zoo al stelden, het was niet verre, zoo iets of wat een kwartier gaan dus niet veer.