Ten jare 1915 den 27 Februari
Wij, Coopman Karel enz, handelden als gevolg aan het bijvoegsel aan de dagorders van 26 Februari 1915 hebben onzen politieagenten Van der Linden Désiré en d’ Hondt Frans gelast al de straten der wijk te doorkruisen ten einde vast te stellen of er schimpbrieven op de Duitsche Keizer of andere Duitsche overheden aangeplakt waren.
De agenten maken ons het volgend verslag in ’t vlaamsch:

“Nachtdienst zijnde van 26 op 27 Februari 1915 hebben wij de gansche wijk doorkruist en hebben nergens schimpbriefjes of druksels in dien aard op de Duitsche Keizer of op andere Duitsche overheden aangeplakt gevonden.
Dagelijks zullen politiepatrouilles gelast worden de plaatsen waar aangeplakt wordt te bewaken ten einde alle schande voorkomen of te beletten dat er schimpen van welken aard ook aangeplakt worden.”
Waarvan akte datum als boven.
Coopman