Het was den 26 Maart op een Vrijdag ging ik weer een wandeling maken en kwam zoo aan de groote wacht van het garnizoen van de Panne. Opeens hoorde wij geronk van wel 10 tot 12 Duitsche vliegers, die kwamen voor de Panne te bombardeeren. Ja ze lieten veel bommen vallen en zag zelf een bom vallen nabij de schildwacht die zijn twee beenen afsloeg. Wij rende allen naar de soldaat maar er was ons eene voor, en wie ik erkende was onze koning Albert die mee helpte aan den gekwetste soldaat om hem op een brankar te leggen en zoo naar den Ociaan te voeren, dien dag zal ik nooit vergeten want er waren in de Panne vele soldaten verwond en dood en burgers ook.