Den 27 Maart gingen wij naar Ramscapelle. Wij gingen positie nemen vlak voor de 5 huizenkens van de Brigueterie en de paarden en soldaten worden ondergebracht in het pachthof Bethelem. Op de weg van Ramscapelle naar de route van Nieuwpoort en Veurne.