Kaiserl. Kommandatur
Militär-Polizeimeister

Antwerpen, den 21 April 1915.
Rue des Récollets, 22.

Aan de heer Burgemeester der Stad,

Er bestaat geen bezwaar tegen, dat op 25 April (St. Marcusdag) de in de Belgische bisdommen van oudsher gehouden processie uitgaat, in zoover zij slechts een kerkelijk karakter draagt, in de tot nu toe gebruikelijke vormen beperkt blijft en niet tot betoogingen aanleiding geeft. Nationale vlaggen mogen niet gedragen worden, ook mag geen muziek meegaan, daarentegen mogen de overige gebruikelijke litanieën en gebeden gezongen worden.
Ik verzoek hiermee de bevoegde overheden onmiddellijk in kennis te stellen.

De commandant.