De Gazet

26 april 1915

Onderwijzend personeel. Dienstafwezigheden. Maatregelen. 

Leden van het onderwijzend personeel, die te lang afwezig waren gebleven van hunnen dienst, ten gevolge van de beschieting der stad, worden terug aangenomen, mits toepassing van nader bepaalde maatregelen.

Stadspersoneel. Dienstafwezigheden. Maatregelen

Leden van het stadspersoneel, die te lang afwezig waren gebleven van hunnen dienst, ten gevolge van de beschieting der stad, worden terug aangenomen, mits toepassing van twee maanden schorsing.

Burgerlijke Godshuizen. Geneeskundig personeel. 

Wordt goedgekeurd, de beraadslaging van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, houdende vernieuwing, voor een termijn van vijf jaren, van het mandaat van den heer Dr. L. Van de Wiele, als opperheelmeester van het Stuyvenberggasthuis.