Den 30 Mei wier mijn meester chef benoemd, ja hij had het waarlijk verdiend want het was een heerlijke mensch voor de soldaten.