Den 28 Mei stond ik verwonderd van een twee tal weesjongens te ontmoeten. Het was Stan Vidal en Voske. Ah dat was een plezier om zien, ja het was ook lang gelée en sertoe dat wij ons op zoo een oogenblik moesten terug vinden.