Den 27 Junie krijgt Nieuwpoort van zelfde stuk van 380 mm ook hun deel. Alle weken werden de mannen van de schie vooruit afgelost door andere kanonniers.