Antwerpen, 23 Juni 1915.

Aan de heer Hoofdcommissaris der politie der Stad Antwerpen,

Het te koop stellen en de verkoop van afbeeldingen der door den oorlog veroorzaakte verwoestingen is door een bevel van het Keizerlijk Generaal Gouvernement in België verboden.
De tentoonstelling zulker afbeeldsels in de uitstallingen werd tot nu toe slechts door het Duitsche Beheer geduld.
Onlangs is door het Keizerlijk Gouvernement op dit verbod hungewezen geworden.
Ik verzoek derhalve alle hiervoor in aanmerking komende winkels onmiddellijk van het verbod kennis te laten geven in de winkels uit te noodigen alle dergelijke afbeeldsels van de uitstalling te verwijderen en den verkoop te staken.
Van eene in beslagname der afbeeldsels zie ik voorlopig af om de winkeliers geen schande aan te doen.

De Militair Polizeimeister,
Von Wilm,