Afzender: Buyssens Levering, Cheminot belge à Rouen Gauche

Geadresseerde: Damien Levering, Hoofdbaan 17, Bussum, Nederland

 

Beste Damien en Schoonzuster,

Verontschuldigt toch ons talmen, maar de drukke bezigheden die we hier te verrichten hebben, zijn oorzaak dat we u niet eerder konden schrijven. Met spijt hebben we vernomen het stoffelijk verlies, dat u zoo erg getroffen heeft; niet meer spijt nog, alle de ziekten en ongelukken die u, Damien, en Margaretha beschoren worden. Maar nu alles toch een goed verloop had, zoo moogt ge u toch tevreden nillen. Wij schikken het hier te Rouen zooal betrekkelijk, we wonen ook in alles behalve goede condities. Fin en Mirèse luren gand Fransch; ik moet veel werken, van ’s morgens tot ’s avonds, zonder eenige rust schier. Van Jeanne vernamen we dat van Jan van affaire verbeterd, veranderd is, dat Daan’s verblijf nog altijd ongekend is, dat Lisa afgescheiden van haar man leeft bij Marie op Kwartier. Wat we ons minder uitleggen, is uw drang naar Amerika, bijzonder daar na den vorlag er zoovele werkkrachten in Europa zullen gevraagd worden om alles te herstellen.

Beste groeten van allen aan allen.

Uw toegenegen

Buyssens-Levering

Cheminot belge à Rouen Gauche