KOMMANDATUR
B. N° 8441 IIb

Antwerpen, den 22 Juli 1915

 Aan den heer Burgemeester der Stad Antwerpen.

Ingevolge de volstrekt niet geoorloofde samenscholingen in verschillende straten die op 21 dz. hebben plaats gegrepen wordt bevolen:
1° Van heden af moeten alle herbergen (hotel, restaurants, cafés, enz.) kinema’s en winkels om 9 u. ’s avonds (Duitsche tijd) gesloten worden.
2° Mogen slechts tot 11 u. ’s avonds (Duitsche tijd) open blijven de herbergen die van wege de Kommandatur een schriftelijke toelating hebben.
3° Het verkeer van de elektrische trams moet om 9.30 u. (Duitsche tijd) ophouden. Na dezen tijd mag geen rijtuig meer rijden.

Ik verzoek deze bevelen dadelijk bekend te maken en maak er opmerkzaam op dat de Stad verantwoordelijk is voor de allerstrengste uitvoering.

De Kommandant
Frhr. von Bodenhausen
Generaalmajoor