Afzender: Buyssens Teles, Rouen

Geadresseerde: Oftatus Buyssens, Belgisch leger

Rouen, Normandië.

 

Beste Oftatus,

Wel, Wel, Wel, uw kaartje heeft ons ongerust gemaakt: in godsnaam, laat u toch goed verzorgen! Houd ons regelmatig op de hoogte van uwen toestand!

Het dagblad uit Genève kwam mij toe. Uwe aandacht heeft me gevleid. Ik kende Huss’ spreuk niet: maar ‘prenant mon bien, où je le trouve’ (Montaigne) maak ik ze de mijn.

Alle hartelijkste groeten, en niet het minste van Thérèse, die zich zoo dikwijls reeds om uw lot bekommerde.

Totziens,

Uw toegenegen

Teles

Die nog altijd eenen driemaster afzoekt