3e) Geconfronteerd met de schaarste en de duurte van goede melk beslist de raad om op dit ogenblik geen akkoord te sluiten met Dokter Bertrand over de productie van een kaas.

Deze productie zou, in geval van succes, een aanzienlijke hoeveelheid melk wegnemen, die voor publieke consumptie bestemd is.

4e) Het plan van de Directeur , om in de grote zaal vanaf half oktober wekelijks of tweewekelijks filmvoorstellingen  te geven voor de leden, wordt in principe gunstig onthaald.

7e) De Directeur meldt de Raad , dat hij in de loop van de ochtend bezoek heeft ontvangen van De Heer generaal von Bodenhausen, commandant van het plein.

Tijdens dat bezoek heeft de generaal zijn opperste  ontevredenheid geuit omdat de Maatschappij niet instemde om het terrasrestaurant van de tuin open te stellen voor het publiek en bijgevolg  voor de Duitse  Heren  Officieren. De Directeur heeft de generaal de redenen herhaald die de Raad desbetreffend had geformuleerd.

De generaal heeft opnieuw aangedrongen om het terrasrestaurant van de tuin zonder uitstel te heropenen. Hij heeft er aan toegevoegd dat de volgehouden sluiting van het etablissement beschouwd zou worden als een gebrek aan hoffelijkheid en als vijandige daad tegenover de Duitse officieren .

Hij heeft aangekondigd dat de centrale Duitse overheid de Dierentuin, die aanzien wordt als “publieke ontspanning” zou laten sluiten, indien het terrasrestaurant gesloten blijft.

De Raad heeft besloten  de vraag tot sluiting  aan de Maatschappij van het Restaurant te weerhouden.

De Heer Grote en de Directeur zullen zich op zondag 25 juli naar de generaal begeven om hem op de hoogte te brengen van de beslissing.