Politie
3e Wijk

 Uittreksel uit het gebeurtenisboek der heeren agenten.

Heden 14 Oogst 1915 om 9 ½ ure ’s morgens, van dienst nabij het hôtel Saint-Antoine, bemerkte ik in den rijweg voor het posthotel, eene samenscholing van volk. Ik begaf mij ter plaatse en bemerkte dat een Duitsche soldaat vergezeld van een grooten hond plaats op den tram n° 286 had genomen. De wattman (trambestuurder) weigerde voort te rijden.

Ik verzocht den soldaat af te stappen, waarop hij mijn naam en nummer vroeg, zeggende rekening te geven bij den heer Majoor polizeimeister. Hierdoor verwekte den soldaat eene samenscholing van volk, die ik niet zonder moeite kon doen verwijderen.

De agent van Politie,
(get.) Hendrik Broers
gehecht aan de kaaien

Voor gelijkvormig afschrift
De Commissaris van politie
(onleesbare handtekening)

Toegestuurd aan mijnen achtbaren Hoofdambtgenoot voor kennisneming en beschikking.
Antwerpen, den 15 Oogst 1915
De Politiecommissaris
(onleesbare handtekening)