Den 31 Augustus kwam ik om 4 uren s’namiddag terug aan de batterie en zag dat ons batterie hevig beschoten heeft geweest, want ze waren nog maar bezig met Fierens Henri de kunstmatige ademhaling toe te passen. Maar er was niets meer aan te doen, ziehier hoe dat voor gevallen was, Duitsche batterijen begonnen een twee gevechten tusschen onzen Groep en wij beantwoorde zoo juist dat hij tot zwijgen gedoemd was, maar hij had de laatste obus afgeschoten en die viel juist op den abris van het 1e stuk waar Fierens, Fons Verhoeven, Pixonier, en Br. Cég. in zat en werden allen begraven. Het was juist tijd dat de drie Verhoeven en Pixonier en Cég er uit waren of ze waren ook dood geweest gelijk Fierens. Want die vonde ze zoo rap niet, die was versmacht onder den grond met beenen en armen gebroken. Hij was van Brugge, gehuwd en een kindje en was maar 15 dagen zoogezegd op front. Die had waarlijk geen geluk..