Afzender: Den heer W. Hubregtse, Zalmhaven 21, Rotterdam, Holland

Geadresseerde: Hendrik Arnouts, Arthur Goemaerelei 97, Antwerpen

 

Beste Rik en alleman,

Het deed ons genoegen wat nieuws te vernemen (I, II, III van den 16/VIII). We wisten heel goed dat onze huurling geen kat was om zonder handschoenen aan te pakken, en we kunnen dan ook maar geen woorden genoeg vinden om u voor uw kranig optreden te bedanken. Mocht de gelegenheid zich aanbieden dat ge het huis komdet verhuren voor 70 of 75 fr. per maand, d.i. ¼ minder dan vroeger, de lasten ten koste van den huurling, doe gerust zoo, maar zonder contract.

We bevinden ons allen gelukkig in goede gezondheid en snakken naar betere tijden.

In de hoop dat ge even doordrijvend zult voortgaan onze belangen op echt broederlijke wijze te behartigen, (d.w.z. mijne vroegere huurling worde maandelijks ten minste eenmaal … bezocht), zoo sturen we u met onzen innigen wensch voor uw allen welvaren onze hartelijkste groeten,

Hubregtse

21a Zalmhaven

 

PS: ook nog een woord van erkentelijkheid aan den H. Ulens.

Tot voer de oorne in het werk. Alles peperduur. Slechte omgeving. Hoe gaat het met Nora, Fritz, Clemence? Mie, Staf en Jeanne? De snotneus stuurt aan iedereen veel kussen.