Afzender: Télesphore Buyssens, Rouen Gauche.

Geadresseerde: O. Buyssens, vijfde peloton, Gaillon

Rouen, den 30n September 1915

My dear!

Je vertelt me niets meer over uwe uitslagen, en die juist wenschte ik te kennen. Ik veronderstel toch dat ze u bevredigen: uwe kaartjes zijn heel optimistisch gestemd.

Vergeet niet wat ge ons beloofd hebt: via de instructie komt ge zeker naar Rouen voor ettelijke dagen. We snakken naar dit oogenblik.

We ontvingen nieuws van John Sangeleer, hij vroeg o.a. ook inlichtingen over uw doen en laten. John ligt nog altijd op het front en hij verkeert in goede gezondheid. Ik schrijf hem het een en het ander. Ziehier zijn adres: John Sangeleer, 9e regt. de ligne, 3e bataillon, 2e linie, III DA belge en campagne.

Coppejans meldde me ook dat Van Wijnsberghe te Gaillon ‘lurende’/’levende’ is; eh bien! C’est un copain, d’Anvers Bussins, et en mon nom, serre lui la main.

Nu beste groeten van mij en Thérèse, wat Feu betreft, die schrijft u dat liever zelf, al zijt het dan ook in ’t malgache.

Teles.