Proces verbaal van de Zitting van de Administratieve Raad van 24 september 1915 om 3 uur.

3) De Directeur brengt verslag uit over de resultaten van de melkerij. Daaruit blijkt dat in de huidige omstandigheden deze dienst verlieslatend is.
Rekening houdend met de financiële toestand van de Maatschappij …, beslist de Raad om de dienst tijdelijk op te schorten vanaf begin oktober.
De negen overblijvende koeien zullen verkocht worden. De opschorting zal ook toelaten om twee pony’s te verkopen die ingezet worden voor de verkoop van melk aan huis.
De klanten zullen ten gepasten tijde op de hoogte gebracht worden.