PV 920 – De Vuylder Gustavus geboren t/s Lge Van Bloerstraat, 45 mekaniekbewerker met overtreding.

Getuigen, Verbeeck Jan politie agent.

 

Ten jare 1915 den 29 Oktober.

Wij Toch Julius Adjt enz., hebben van onzen agent Verbeeck Jan het volgende verslag in de vlaamsche taal ontvangen.

“Heden avond om 71/2 ure heb ik in de Offerandestraat bestatigd dat De Vuylder Gustaaf, wonenden Lge van Bloerstaat n° 45 op zijn rijwiel reed zonder het van licht voorzien te hebben.

De Vuylder gustaaf, (zie kant) hierover onderhoord verklaart: Mijn licht was juist uitgedoofd door de wind als de agent mij aansprak.
Get, Tock