Van den Bergh Rosalia geboren t/s 2-2-1868 er wonend Marnix str 23, werkvrouw, dronkenschap. Van de Ven Jos burger agent opziener.

Ten jare 1915, 27 October

Wij Coopman Karel adjt enz., ontvangen het volgend vlaamsch verslag van onzen burger politie agent opziener Van de Ven Jos. Heden om 11 ure ’s avonds heb ik bestatigd, dat Van den Bergh Rosalia in de Lge Beeldekens str in staat van dronkenschap verkeerde en er wanorders verwekte ik breng haar ten bureele.

Wij bestatigen dat de voor ons gebrachte persoon dronken is en sluiten ze op tot nuchterschap in het gemeente gevang alhier. Daarna door ons onderhoord bekent zij het feit haar ten laste gelegd. Van, het bovenstaande enz., openbaar Ministerie Politierechtbank.

Waarvan akte t/s den 3 november 1915

Coopman