PV 921 – Verswijvel Catharina Joanna, geboren te Borgerhout den 9-10-88 wonende t/s Lge Stuyvenberghstraat 84, werkvrouw met overtreding aan het Koninklijk Besluit van 29-10-08. …..Besluit van den Heer Burgemeester t/s van 12-17-15.

Getuigen: De Ridder Louis Burger agent.

Ten jare 1915 den 31 Oktober

Wij Toch Julius Adjt enz., hebben van onzen burger agent De Ridder Louis het volgende vlaamsch verslag ontvangen.

Heden 30 Oktober 1915, om 8 u ’s morgens heb ik in de Boerhavestraat bestatigd dat Verswijvel Catharina Joanna wonende t/s Lge Stuyvenberghstr, 84 haren hond los op straat liet rond loopen zonder halsband noch medaille.

Verswijvel Catharina (zie kant) onderhoord verklaart “Ik heb dien hond over 8 dagen uit medelijden binnen genomen. De eigenaar er van is mij onbekend. Mijn kind was er mede gaan wandelen. Ik word door ’t weldadigheidsbureel onderhouden en bezit de middelen niet om dien hond te onderhouden. Ik heb hem al doen verdwijnen.”

Waarvan akte, datum als boven.

Get, Toch