K. Kommandatur.
Abt. I.B.J. Nr. 36973

Antwerpen, den 16n November 1915.

Aan het Stadsbestuur,
Antwerpen.

Het is mij ter kennis gekomen, dat Belgische werklieden, die in de statie Zurenborg voor het Eisenbahnbetriebsamt alhier werken, na afloop van hun werk, door Belgische burgers aan de Guldensporenstraat lastig gevallen en achtervolgd werden, zonder dat de stedelijke politie opgetreden is. Het heeft zelfs den indruk verwekt, alsof de politie deze opstootjes begunstigt, door op tijd te verdwijnen. Ik zal bij herhaling van dergelijke gebeurtenissen mijn toevlucht tot de strengste maatregelen nemen.

De Gouverneur,
Freiherr von Huene,
Generaal der Infanterie.