De Vos Petrus Jan, geboren te Schooten, den 23 Oogst 1859, wonende te Antwerpen, hoveniersgast, met openbare dronkenschap.

Getuigen:Van Boom Jozef, De Beuckelaer Jan, burgeragenten.

Ten jare1915, den 15 November.

Wij Coopman Karel Adjt enz., ontvangen het volgende vlaamsch verslag van onze burger-politieagenten Van Boom Jozef en De Beuckelaer Jan.

Heden om 6 ¾ ure ’s avonds hebben wij bestatigd dat De Vos Petrus Jan (zie kan), in de Diepestr in staat van dronkenschap verkeerde, en wanorders verwekte.

Wij bestatigen dat de voor ons gebrachte persoon dronken is en doen hem in het gemeente gevang opsluiten tot nuchterheid.

Daarna door ons onderhoord bekent hij in de vlaamsche taal het feit hem tenlaste gelegd.

Waarvan akte t/s, den 16 November 1915

get. Coopman