Huysmans Johannes, Nieuwvosmeer (Holland) 17-12-1875, wonend t/s offerandestraat 44, danszaalhouder, beticht met overtreding.

Ten jare 1915, den 31 October

Wij Coopman Karel, adjt Commissaris van politie enz., hebben van onzen politieagent Van Grieken Frans, het volgende verslag ontvangen in ’t vlaamsch: dezen avond om 9 uren heb ik vastgesteld dat er gedanst werd op orgelmuziek in de danszaal keizershof, Offerandestraat 44, gehouden door  Huysmans johannes, er werd 0,25 fr inkomgeld ontvangen aan het winket, de dansen werden gratis gegeven.

Huysmans zegde mij dat het bal gegeven werd door de maatschappij ‘Het Liberaal Werkersverbond’ met toelating toelating van de Duitsche overheid. Er was geen enkel lid van het bestuur van gezegde maatschappij tegenwoordig. De straatdeur stond tegenaan.

Beticht Huysmans johannes, onderhoord zegt in ’t vlaamsch.

Zoowat 14 dagen geleden hebben bestuursleden der maatschappij ‘Het Liberaal Werkersverbond’ Eigen kunst gevraagd om op 31 october een bal te mogen geven te voordeele hunner ziekenkas.

Ik heb desaangaande geschreven aan de Duitsche overheid om toelating te bekomen. Ik heb in de waan verkeerd dat zulks voldoende was om het bal te openen. Ik kan geen geschreven toelating toonen.

Waarvan akte, den 31 November 1915

(get) Coopman