Claes Maria Joanna geboren te Borgerhout den 23 april 1860, wonende te Antwerpen, St Willebrordusstr 55, huisvrouw, met overtreding.

Getuigen: Van Grieken Karel, burgeragent.

Ten jare 1915 den 15 November.

Wij Coopman Karel, Adjt enz., hebben van den burgeragent Van Grieken Karel, het volgend verslag in de vlaamsche taal ontvangen:

Heden morgen om 9 20 uren, heb ik vastgesteld dat Claes Maria Joanna, zie kant, het voetpad van hare woning met water begoot en schuurde.

Overtreedster desaangaande onderhoord , bekent in ’t vlaamsch het feit haar ten laste gelegd, doch voegt er bij  dat het 8.20 ure was Belgisch uur, en zij in den waan verkeerde dat men mocht schuren tot 9 uren.

Waarvan akte den 16 November 1915

get. Coopman.