Bestuurlijke akte

Ten jare 1915, 17 November.

Wij Mortelmans August commissaris van politie aan de 5e wijk gehecht behoorlijk afgevaardigd, hebben van de genaamde Michiels Edmond geboren t/s 10 Augustus 1864 er wonende Carnot 84, rentenier, de volgende verklaring ontvangen:

“In de  maand September l.l. heb ik van Verlinden Frans, landbouwer te Oeleghem Halzenhoek, eene bestelling gedaan van 29 zakken aardappelen van 10,50 fr den zak van 100 kilogram, ik kan niet meer zeggen welke ……het moeste zijn. De aardappelen moesten geleverd worden in de maand October, tot heden zijn ze nog niet geleverd, en Verlinden stelt maar altijd uit, en zegt dat hij ze zal leveren als hij wilt, ik vermoet dat hij ze niet wilt leveren, tengevolge van de verandering op de hoogste prijzen, of wel dat hij denkt er nog eenen hoogere prijs van te zullen maken.

Van de Lut August, geboren t/s 9 Maart 1862 er wonende Carnotstraat 88, winkelier, verklaart:

“Ik was tegenwoordig toen de bestelling van de aardappelen door Michiels aan Verlinden gedaan werd, van de 29 zakken……voor mij.

Van C Jan Cutsem Baptist geboren t/s 22-12-1871, er wonende Carnotstraat 192, wisselasgent, verklaart ingelijks:

“Ik bevind mij in dezelfde voorwaarden als Michiels Edmond, ik had ook van den zelfden Verlinden, drij zakken aardappelen besteld, en hij levert ze niet onder hetzelfde voorwendsel”.

Van hetgeen voorgaat hebben wij tegenwoordig akte opgesteld om aan den Heer Burgemeester der stad Antwerpen verzonden te worden.

Waarvan akte t/s, datum als boven.

(get) Mortelmans