Zaterdag – Sedert het uitvaardigen der verordening op het houden van duiven werden ook op bevel der Duitsche overheid de duiven gevangen welke nestelden op stadhuis, Paleis van Justicie, kerktorens enz. Deze moeten echter toch niet allen gevangen zijn want stilaan komen zij weer in groepjes van tien of twaalf te voorschijn om tusschen de straatstenen de verloren rijst of broodkorrels op te pikken totdat hun bestaan weer opnieuw bedreigd zal worden.