Vervolging ten laste van Peeters Josephina Maria Eduard, geboren t/s 28-2-1898, er wonende Violetstraat 11, naaister van beroep, beticht of verdacht van eerroof.

Getuigen: 1° Burgers Emma, geboren t/s den 22-1-1902, wonende t/s Violetstraat 45, huishoudster van beroep. 2° Hiebels Maria (Ho) den 2-2-1859, wonende te Antwerpen, Violetstraat 45, werkvrouw van beroep.

Ten jare 1916 den 1 Februari

Wij Coopman Karel, Adjunkt Commissaris van politie enz., hebben van den genaamde De raedt Melania Carolina, vrouw Van Hoof Frans, huisvrouw , geboren te Antwerpen den 19 April 1884 er wonende Violetstraat 45, de volgende klacht ontvangen in ’t vlaamsch:

Verleden week, den juisten datum kan ik niet bepalen heeft Peeters Josephina Maria Eduard, wonende alhier Violetstraat 11, verteld op den openbaren weg der Meetingstraat, Emma Burgers, wonende Violetstraat 45, dat mijnen man aan ’t front is en ik andere mannen in mijnen kamer laat komen of daar getuigen bij waren weet ik niet.

Aangezien de gezegden van aard zijn om mij aan den algemeene verwachting bloot te stellen en later wanneer mijnen echtgenoot van den oorlog zal terug komen, voor mij de ergste gevolgen kan hebben, verlang ik dat Peeters Josephina Maria Eduard wegens eerroof vervolgd en veroordeeld wordt volgens de wet.

Na voorlezing volhardt en teekent met ons.

get. De Raedt Melania                                                         get. Coopman

Burgers Emma, huishoudster, geboren te Antwerpen den 22 Januari 1902 er wonende Violetstraat 45 zegt in ’t vlaamsch:

’t Is reeds twee maanden geleden op eenen woensdag, in de Meetingstraat dat Peeters Josephina verteld heeft aan mij alleen dat klaagster De Raedt Melania de man van nevens de deur in hare kamer liet komen en dan de deur op slot deed. Aan madame die het keukenkamertje Violetstraat 45 bewoond heeft zij dat ook verteld.

Betichte Peeters Josephina Maria Eduard, zie kant, onderhoord zegt in ’t vlaamsch:

Ik loochen het feit ten mijnen laste gelegd. Ik heb van De Raedt Melania geen kwaad verteld. Hiebels Maria, werkvrouw, geboren te Hulst (HO) den 2 februari 1859 wonende te Antwerpen Violetstraat 45 zegt in ’t vlaamsch:

Ik bevestig de verklaring gedaan door getuige Burgers Emma, Peeters josephina heeft mij dat ook verteld; niemand was bij ons. Peeters Josephina Maria loochent.

Waarvan akte, den 4 Februari 1916

get. Coopman