PV 325 – P.V. als gevolg aan eenen plichtbrief van den heer onderzoeksrechter Eug. Denis
Ten jare 1916, den 26 Februari.
Wij Toch Julius, adjunkt commissaris van politie, der 5e wijk, enz., handelende als gevolg aan onze P.V. nummers 253 292 in datum van 9 en 22/2-16 berichten dat wij nog hebben onderhoord:
Schaevers Karel, geboren te Baelen/Nethe 4-5-60, opkooper en herbergier, er wonende marktplaats. Hij verklaart in tegenwoordigheid van Renard en Van Gastel als volgt:
“Over 6 à 7 maanden heb ik aan Van Gastel 8 of 9 buitenbanden verkocht in den aard van die welke gij mij toont. Ik had 20 stuks the fox banden gekocht aan zekere Van Hoof, velomaker te Mol, gehucht (Ginder buiten). Ik heb daarvoor 5 fr het stuk te hebben betaald en ze aan Van Gastel te hebben verkocht met 1 fr winst per stuk”
Renard antwoordt:
“Die banden vindt gij in den handel niet en vooral niet op den buiten, zij zijn veel te smal.” Schaevers , heneemt:
“Ik geef u naam en adres van den verkooper gij kunt het hem zelf vragen indien u het begeert”.
Wij onderhooren ook Paeshuys Jan Ferd. geboren te Schaden 31-10-76, handelaar er wonende Paelstr n° 20, hij verklaart in tegenwoordigheid van klager Renard als volgt:
“Van de 5 zadels die gij mij toont denk ik dat een paar uit mijn magazijn komen. En het merk Fanosta komt zeker niet van mij: de 2 andere (2 damenzadeltjes) zijn twijfelachtig. Ik meen dat de soort die ik verkocht heb in geel leder waren.
Van Gastel is een mijner beste kalanten. Ik doe jaarlijks wel voor 2 a 3000 fr affaires met hem.”
Renard antwoordt:
“ Mr Paeshuys is ook grossist en heeft in magazijn koopwaar welke ik ook heb. Verzekeren kan hij niet.
Wij leggen op de griffie neder de 3 zadels, en 2 buitenbanden waarvoor er contestatie bestaat.
Van Gastel antwoordt aan Renard:
“Gij hoort wat handel ik drijf met Paeshuys, zoo koop ik ook bij Hartog, Morisson, Polfliet enz, enz. Mr Paeshuys kan ook bevestigen dat de kamwielen welke gij bij mij hebt doen aanslagen van de vrijdagsche markt komen.”
Paeshuys herneemt:
“inderdaad, ik herinner mij dat ik eens verleden jaar op de markt was en dat Van Gastel juist dien dag een kas met andere rommel had gekocht, manivels, ……. Ik meen kamwielen ook maar ik durf het niet met zekerheid zeggen.”
Van Gastel herneemt:
“Ik had daarvoor 60 fr betaald en had eenen goeden koop gedaan. Ik heb het u nog alle getoond.”
Renard antwoordt:
“Onmogelijk, die wielen vindt gij nergens.”
Wij voegen bij ons P.V. een lijstje van de voorwerpen welke door Leemans en Van Gastel aan renard vrijwillig werd afgestaan.
De Hollander Magné, wonende Veemarkt n° 16 is nog altijd niet in de stad terug gekeerd.
Waarvan akte, datum als boven.
(get) Toch